Få styr på din økonomi – Hvordan laver man et budget?

jan 19, 2012 | Daglig økonomi

Efter at have lavet din mappe, som giver overblik over dine indtægter og udgifter, skal vi nu se om din økonomi hænger sammen. Dette gør vi både for at se om der er behov for ændringer, men også for at få et indblik i, hvor mange penge du skal tjene hver måned for at opretholde din levestandard.

Det er ikke vanskeligt at lave et budget, det handler bare om at skabe overblik. Her kommer en hurtig guide til hvordan man kommer i gang med sit budget:

Sådan laver du et begyndende budget:

  1. Skriv dine indtægter ned på et stykke papir (indtægterne skal være efter skat. Altså hvad du får udbetalt) hvis der er flere indtægter lægges de sammen til et totaltbeløb nedenunder.
  2. Skriv dine faste udgifter ned. Husk at skrive hvad udgiften dækker over (husleje, forsikringer og andet der betales fast. Forsikringer og andre ting der muligvis kun betales én gang årligt, fordeles ud på 12 måneder).
  3. Skriv dine variable udgifter ned på samme vis. Variable udgifter kan være tøj, gaver, husholding. Mange glemmer denne post og tager det fra rådighedsbeløbet, men her handler det om at få alt ned på papir, så budgettet giver et korrekt billede af din økonomi.
  4. Efter disse tre ting er på plads, skal man lægge de faste og variable udgifter sammen hvorefter man trækker indtægterne fra udgifterne.

Guiden er meget simpel, hvilket et budget i virkeligheden også er.
Nedenfor ser du et lille eksempel på hvordan et budget kan se ud. Budgettet er for én person og vil naturligvis altid varierere fra person til person.

Indtægter pr. måned:
Løn: 14.000
Løn fra weekendarbejde: 1.000

I alt: 15.000 kr.

Faste udgifter pr. måned:
Husleje (med vand og varme): 5.000
El: 350
Forsikringer: 300
Transport: 450
Tv licens: 196
A-kasse: 450
Tv og internet: 400
Mobil: 300

I alt: 7.446 kr.

Variable månedlig udgifter:
Husholdning (mad, toiletpapir, rengøring mv.): 2.500
Tøj: 1.000
Gaver: 250

I alt: 3.750 kr.

Vi skal nu se om budgettet hænger sammen og hvad der er tilbage så vi kan dække de udgifter vi ikke har i budgettet.
Løn: 15.000
(Faste udgifter: 7.446 + Variable udgifter: 3.750) =  11.196 kr.
Tilbage: (Løn 15.000 – faste og variable udgifter 11.196) = 3.804 kr.

Vi har i vores budget 3.804 kr. tilbage, som skal dække andre variable udgifter så som bytur, elektronik, frisør osv.
Men rigtig vigtig er, de penge der er tilbage skal også dække udsving i form af uforudsigelige udgifter. Derfor er det en god idé at se om man kan lave en lille buffer, til “dårlige tider”.

Start med at lave dit budget nu meget nemt – klik her!