Hvad er en indbosforsikring?

jun 15, 2012 | Forsikringer

En indboforsikring er en forsikring der forsikrer alt dit indbo.
Når man tænker “hvad er indbo?”, kan man tænke på det således: Hvis du tager dit hus/lejlighed og vender det på hovedet, så er det alt det der falder ud der er dækket af din indboforsikring.

Derefter skelner man mellem Almindeligt privat indbo og Særligt privat indbo.

Almindeligt privat indbo:
Genstande der hører til en privatboligs normale udstyr. F.eks. ganske almindelige ting købt i IKEA eller andet der ikke er købt i meget dyre design butikker, hos Bang og Olufsen eller er malerier af høj værdi.

Særlig privat indbo:
Genstande med større værdi og øget værdi for tyve – attraktive genstande såsom særligt dyre fladskærme, mobiltelefoner, dyre computere, malerier, pelse osv.
Under denne kategori ligger også værdier som kontanter, frimærkesamlinger, sølv og guld.

Kategorien særlig privat indbo har ofte en sumbegrænsning. Det betyder at der er et loft over hvad man kan få i erstatning for. Det er dermed ikke altid man kan få nyværdien for disse særlige ting.

Det er forskelligt fra forsikringsselskab til forsikringsselskab hvad grænserne er og for hvad der hører med ind under hvad. Derfor er det altid en god idé, at tage sig den halve time det tager at læse sin forsikringspolice igennem.

Når man skal købe en indboforsikring skal man være opmærksom på to ting (Man skal også være opmærksom på hvad forsikringen dækker).
1. Den forsikringssum man forsikre (den maksimale sum man kan få udbetalt, hvis hele ens indbo skal erstattes) læs eventuelt om underforsikring.
2. En præmie man skal betale hvert år; det forsikringen koster. Der skal man have gjort sig en overvejelse omkring om man vil have en selvrisiko på, det betyder om man selv vil betale et beløb hvis man skal have udbetalt en erstatning. Jo højere en selvrisiko man har, jo lavere vil forsikringspræmien være, men det gør så også at man ikke altid vil indberette småskader til forsikringen, da man ikke vil få nogen udbetalt.
F.eks. kan elektronikforsikringer være en rigtig dårlig idé, da selvrisikoen ofte overstiger reparationsprisen.

Husk! Læs din forsikringspolice.