Hvad er en forsikring og hvorfor skal man have dem?

apr 12, 2012 | Forsikringer

Forsikring er til for at minimere dine risici!

Vi tegner en forsikring på forskellige ting eller mennesker, for at nedbringe vores risiko for tab. Det gør vi ved at købe en forsikring af et forsikringsselskab.
Når vi har købt en forsikring, er det en juridisk aftale om at selskabet overtager risikoen og yder erstatning hvis den forsikrede ting eller person oplever skader eller lignende.

Det er rigtig vigtigt hvis man tegner en forsikring f.eks. en indboforsikring, at man så tegner sig med den rigtige forsikringssum (det maksimale beløb, der kan udbetales ved skade)
Hvis man har værdi for 800.000,- men kun forsikre sig for 600.000,- er man underforsikret.

Er man underforsikret og man oplever indbrud, hvor man får stjålet værdier for 100.000,- vil forsikringsselskabet ikke udbetale de fulde 100.000,- da man ikke har opgivet den korrekte værdi af alt sin indbo. Og forsikringsselskabet har ikke modtaget den rigtige præmie for deres sikkerhedsstillelse. Det vil resultere i en nedsættelse af sin udbetaling af de 100.000,-

Nedenfor viser jeg et regnestykke der viser hvor meget man vil få i stedet (Det er blot en af de metoder forsikringsselskaber kan gøre brug af, hvis man er underforsikret)

At man kun vil få 75.000,- i forsikringssum i stedet for 100.000,- siger lidt om hvor vigtigt det er at man ikke er underforsikret.

Det er svært at finde den 100 % rigtige forsikringssum, da man hele tiden tilkøber ting til sit hjem og smider ting ud. Derfor overforsikrer man sig.
Det betyder dog ikke, at man vil få mere ud af det når så noget er blevet stjålet eller blevet beskadiget. Der er en grundregel i forsikring der siger at, sikrede ikke må blive beriget af en skade.