Få styr på dine investeringsmuligheder

jul 20, 2020 | Investeringer, Sponsoreret

Sparer du op? Opsparing er en vigtig del af din privatøkonomi, da den giver fremtidig økonomisk fleksibilitet. Samtidig har du mulighed for at opnå et afkast af din opsparing, hvis du vælger at investere den. Der findes en række forskellige investeringsmuligheder, du kan gøre brug af som privatinvestor, og i denne artikel ser vi nærmere på nogle af de mest almindelige. Forhåbentligt kan de inspirere dig til at investere en del af din opsparing i forskellige aktivklasser.

Investering i aktier

Aktier er en populær investeringsmulighed blandt danskerne. Når du investerer i aktier, køber du en lille – eller større – andel af en virksomhed. Andelen berettiger dig så til at få del i et evt. afkast og udbytte fra virksomheden.

Der findes flere måder at gribe aktieinvestering an på. Nogle privatinvestorer ønsker at udvælge aktierne selv, mens andre er mere komfortable ved at investere i såkaldte indeks, der følger hele eller dele af markedet. Derudover findes der også forskellige investeringsforeninger, som udvælger aktierne for dig.

Investering i råvarer

Investering i råvarer er knapt så populært som investering i aktier, men ikke desto mindre giver råvareinvesteringer mulighed for glimrende afkast. Råvareinvesteringer dækker blandt andet over handel med olie, guld, sølv, stål, kaffe, sukker, bomuld og flere andre råvarer.

Overfor nybegynderen er det vigtigt at gøre opmærksom på, at du ved investering i råvarer ikke køber det underliggende aktiv, men i stedet i et værdipapir, der følger kursudviklingen på det underliggende aktiv. Investerer du i olie, køber eller sælger du dermed ikke den reelle olie, men i stedet et værdipapir, der repræsenterer olien.

Investering i valuta

En tredje investeringsmulighed er valutainvestering, også kaldet forex trading. Når du investerer i valuta, bruger du én valuta til at købe eller sælge en anden valuta for, og du eksponeres dermed for de prisforskelle, der opstår mellem de to valutaers kurser. Du kan investere i mange forskellige valutaer, og behøver ikke nødvendigvis at have den danske krone indblandet i dine handler.

Andre investeringer

Ovenstående er blot tre af mange forskellige investeringsmuligheder for privatinvestorer. Udover de allerede nævnte bør obligationer og ejendomsinvesteringer også nævnes, og derudover findes der også en række mere atypiske investeringsaktiver, der blandt andet omfatter kryptovaluta og investering i startups.

Hvis du er ny indenfor privatinvesteringer, kan du med fordel starte ud med at læse om de 8 typiske fejl, som private investor begår. Sørger du for at undgå disse fejl, er du allerede godt på vej mod succes som privatinvestor.